Vår organisationJämjö Kristna Samarbetskommitté (JKS) är en kristen organisation som består av alla kyrkor och församlingar i och runtomkring Jämjö.
Vi arbetar med samordning av gemensamma satsningar i området. Två återkommande satsningar är ”Jämjös största barnkalas” och konferensen ”Höstglöd”.

JKS är även arbetsgivare för en kamratstödjare som arbetar på Jändelskolan i Jämjö. Kamratstödjaren håller Jämjö fritidsgård öppen onsdagar och varannan fredag tillsammans med frivilliga.


Hur fungerar JKS?

Varje församling som är ansluten till JKS väljer två representanter som ska representera församlingen. Tre gånger om året samlas representanterna till representantmöte där det beslutas om riktlinjer och om kommande verksamheter. Årsmöte ligger i februari, vårmötet i maj och höstmötet i november. Representanterna är sin församlings länk till JKS.

 Vi i JKS tycker det är viktigt att vi som kristna jobbar tillsammans för det vi tror på. Vi kommer från olika samfund och organisationer men vi har det viktigaste gemensamt, vi tror på samma Gud. 


För att få kontaktuppgifter till någon av våra medlemsförsamlingar se kontaktsidan.